Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

SULFAPRIM WS

TREATMENT OF DISEASE CAUSED BY Histomonas meleagridis (BLACKHEADS)

BLOODBORNE PARASITES

Description

Composition

Sulfamonomethoxine………………………………..80g

Trimethoprim………………………………………………20g

Excipients are sufficient………………………….100g

Indication

Treatment of bloodborne parasites causing sepsis.

Treatment of gastrointestinal diseases: disease caused by Histomonas Meleagridis (blackheads), Staphylococcosis caused by Staphylococcus aureus, dysentery caused by Salmonella pullorum, diarrhea caused by E.coli.

Treatment of coccidiosis (caused by E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. brunette),…

Treatment of chronic respiratory diseases caused by Mycoplasma gallisepticum, infectious coryza caused by Haemophilus gallinarum,…

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 3 – 5 days.

Poultry, waterfowl: 1g/ 4 – 7 liters of drinking water, equivalent to 15 – 20 mg/kg body weight.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả