Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

Description

Composition

Tilmicosin………………………………….200g

Excipients are sufficient………………. 1kg

Indication

Treatment of respiratory diseases in swine such as: pneumonia, Pasteurellosis caused by Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus Pleuropneumoniae (APP), porcine polyserositis and arthritis associated with Haemophilus parasuis (Glasser’s disease), arthritis, porcine polysinusitis, asthma caused by Mycoplasma,…

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 4 – 5 days.

Treatment dose: 1g/20 kg body weight or mix 1kg/ton of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả