Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

DOXYMAX 50S

TREATMENT OF RESPIRATORY AND

GASTROINTESTINAL DISEASES

Description

Composition

Doxycycline HCl……………………………………..50 g

Excipients are sufficient………………………100g

Indication

Treatment of respiratory diseases (Mycoplasma, APP, CRD, CCRD, Coryza, pneumonia caused by Pasteurella), gastrointestinal diseases (caused by E.Coli, Salmonella,…) in calves, goat, sheep, swine, poultry.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 3 – 5 days.

Poultry, waterfowl: 1g/30 – 50 kg body weight or 1g/4 – 7 liters of drinking water.

Swine and other cattle: 1g/100 kg body weight, divided into 2 times/day.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả