Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

FLUZOL ORAL

TREATMENT OF FUNGI DISEASES ON LUNG, DIGESTIVE TRACT, FEATHER

Description

Composition

Fluconazole …………………………………………….10g

Sufficient solvent………………………………….1 liter

Indication

Treatment for fungi diseases on lung, maw, digestive tract, ears, skin, feather in poultry, waterfowl.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed

Treatment of fungi disease: 1ml/5kg body weight/day or 2ml/liter water, use continuously for 5 – 7 days.

Prevention of fungi disease: 1ml/5-10kg body weight/day or 1ml/liter water, use continuously for 2 days.

Chicks, ducklings: Should be re-used after every 10 days for prevention.

Chickens, ducks: Should be re-used after every 2-3 weeks for prevention.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả