Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

DAIMENTON ORAL

TREATMENT OF BLOODBORNE PARASITES DISEASE

CAUSED BY Histomonas Meleagridis

Description

Composition

Sulfamonomethoxine…………………………..400g

Trimethoprim…………………………………………..80g

Sufficient solvent………………………………….1 liter

Indication

Poultry, rabbit: Treatment of bloodborne parasites, disease caused by Histomonas Meleagridis (blackheads), coccidiosis, air sac inflammation, chronic respiratory disease, enteritis, typhoid.

Swine, calves, goat, sheep: Treatment of blood-borne parasites, pasteurellosis, diarrhea, dysentery caused by Brachyspira, atrophic rhinitis.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 3 – 5 days.

Poultry, rabbit: 1ml/20 kg body weight or 1g/4 liters of water

Swine and other cattle: 1 ml/40 kg body weight or mix 1kg/2 tons of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả