Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

Description

Composition

Sorbitol (min)234.000 mg
Choline (min)  120.600 mg
Betain (min)54.000 mg
Vitamin B3 (min)21.600 mg
Vitamin B6 (min)10.800 mg
Sufficient solvent 1 liter

Indication

Detox Vit Oral is a supplement comprised of Sorbitol, Choline, Betaine and vitamins for animals to keep liver and kidney healthy, prevent fatty liver disease, rapid detoxification when contaminated with toxins and treatment of disease with antibiotics,…

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed

Poultry: 1ml/2 liters of drinking water, continuously for 4 – 5 days

Cattle: 10ml/100kg body weight/day, continuously for 8 – 10 days

Calves, piglets: 2ml/10kg body weight/day, continuously for 4 – 5 days.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả