VMC VIETNAM

WE CREATE VALUE FOR YOUR FARM

VMC VIETNAM

WE CREATE VALUE FOR YOUR FARM

VMC Laboratory Factory CMP-WHO
See more
See more
See more

About VMC Vietnam

VMC Vietnam Company was established in 2004 in Hanoi, is a multi-industry enterprise operating in the field of agriculture, such as producing veterinary drugs, antiseptics, Probiotics, feed additives for the livestock industry. medicine and aquaculture.

With the goal of operating WITH VMC VIETNAM YOU GET Credibility. VMC Vietnam is committed to providing and manufacturing high quality products and actively contributes to the success of livestock farms in Vietnam.

VMC Laboratory

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả

Tin dùng bởi 4400+ khách hàng, 12+ đối tác cùng phát triển

Tin dùng bởi 4400+ khách hàng, 12+ đối tác cùng phát triển