Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

Description

Composition

Tilmicosin……………………………………………..250g

Sufficient solvent………………………………..1 liter

Indication

Treatment of respiratory diseases caused by microorganisms which are sensitive to Tilmicosin in calves, swine (Mycoplasma spp., Pasteurella, APP,…) and poultry (CRD, CCRD, Infectious Coryza).

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed.

Poultry, waterfowl: 0,3ml/liter of drinking water or 1ml/15kg body weight, use continuously for 3 – 4 days.

Swine, calves: 0,8ml/liter of drinking water or 1ml/25kg body weight, use continuously for 4 – 5 days.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả