Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

FLOFEN ORAL

TREATMENT OF ORT, CRD, CCRD

TYPHOID DISEASE

Description

Composition

Florfenicol………………………………………………….300g

Sufficient solvent……………………………………..1 liter

Indication

Treatment of respiratory diseases: asthma caused by Mycoplasma (CRD), CCRD, ORT, pyogenic pneumonia, Infectious Coryza, Streptococcus, Staphylococcus, Pasteurellosis (Fowl Cholera).

Treatment of gastrointestinal diseases caused by Salmonella, E.coli in poultry.

Dosage & administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 5 – 7 days.

Treatment dose: 1ml/20 – 30kg body weight or 1ml/4 – 5 liters of drinking water.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả