Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

Description

Composition

Paracetamol………………………………………….200g

Vitamin C……………………………………………….100g

Sufficient solvent…………………………………1 liter

Indication

Treatment of fever symptoms when poultry, swine, buffalo, cow infected with bacteria.

Reduce fever, pain relief, increase resistance after vaccination for poultry, swine, buffalo, cow.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 3 – 5 days.

Poultry, waterfowl: 1 ml/15 – 20kg body weight or 1g/3 – 4 liters of drinking water.

Swine and other cattle: 1 ml/20 – 25kg body weight or mix 1kg/4 – 5 tons of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả