TĂNG TRỨNG EGG PLUS

Thành phần trong 1kg chứa

Vitamin A (min) 7.500.000 UI Vitamin B6 (min) 1.000 mg
Vitamin D3 (min) 1.000.000 UI Lysine (min) 5.000 mg
Vitamin E (min)        2.500 UI Methionine (min) 10.000 mg
Vitamin B1 (min)       5.000 mg Folic Acid (min) 2.500 mg
Vitamin B2 (min)       4.000 mg Nicotinamide (min) 15 mg
Vitamin C (min)            20 mg Calcium lactacte (min – max) 10.000 mg
Vitamin B12 (min)              1 mg Glucose vừa đủ 1 kg

Công dụng: tăng sản lượng và chất lượng trứng, kéo dài thời gian đẻ trứng đỉnh cao, tăng tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở trên gà đẻ và cút đẻ. Tăng kích thước trứng, hạn chế hiện tượng trứng vỏ mỏng, dễ vỡ.

Cách dùng: pha nước uống hoặc trộn thức ăn, dùng liên tục trong 5 – 7 ngày
Gia cầm, thủy cầm: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước
Heo và gia súc khác: 1g/15 – 20kg thể trọng hoặc 1kg/tấn thức ăn.

Loại thuốc

Sản phẩm thức ăn bổ sung