B-COMPLEX ORAL 5X

Thành phần trong mỗi lít chứa

Vitamin B1 ………………………………………………….. 2.500mg
Vitamin B6 …………………………………………………….. 650mg
vitamin B12 ………………………………………………. 6.500mcg
Panthenol …………………………………………………… 1.500mg
Lysine ……………………………………………………….. 5.000mg
Cholin Chloride ………………………………………….. 5.000mg
Niacinamide ……………………………………………… 35.000mg
Nước cất vừa đủ ……………………………………………… 1 lít

Công dụng: Tăng cường trao đổi chất, kích thích tăng trưởng, tăng năng suất chăn nuôi.
Cách dùng: pha nước uống hoặc trộn thức ăn. Nên bổ sung thường xuyên trong giai đoạn úm hoặc sinh sản.
Gia cầm, thủy cầm: 1ml/10kg thể trọng hoặc 1ml/2 lít nước
Heo và gia súc khác: 1ml/15 – 20kg thể trọng hoặc 1lít/tấn thức ăn
Loại thuốc

Sản phẩm thức ăn bổ sung