Aqua Care Cá Nước Ngọt

Chất lượng - An toàn

AQUA NITRONAS WS

XỬ LÝ KHÍ ĐỘC – CẤP CỨU CÁ THIẾU OXY

Mô tả sản phẩm

Thành phần trong 1kg

Nitrosomonas spp. (min)1,0×1011 cfu/kg
Nitrobacter spp. (min)1,0×1011 cfu/kg
Chất mang (dextrose) vừa đủ1 kg

Công dụng

Xử lí nhanh khí độc NO2, NH3 trong ao nuôi.

Cấp cứu cá khi bị nổi đầu do trong ao có khí độc NO2 cao.

Giảm hiện tượng cá bị stress do sống trong môi trường ao nuôi bị nhiễm khí độc.

Cách dùng

Sử dụng trực tiếp bằng cách hòa trực tiếp 0,5 kg hòa với 25 lít nước sạch rồi tạt đều khắp ao nuôi:

Định kì 1 tuần 1 lần sử dụng với liều lượng 0,5 kg/6.000 – 8.000 m3 nước.

Xử lí ao khi nồng độ NO2 vượt ngưỡng cho phép: 3 ngày liên tục với liều lượng 0,5 kg/3.000 m3 nước.

Khuyến cáo

Nên phối hợp thêm sản phẩm Probio Aqua để kiểm soát môi trường ao nuôi ổn định hơn.

Lưu ý

Có thể tăng liều và số lần sử dụng khi NO2 trong ao vượt nhiều lần cho phép.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả