Aqua Care Tôm

Chất lượng - An toàn

Mô tả sản phẩm

Thành phần trong 1kg

Nitrosomonas spp. (min)1,0×1011 cfu/kg
Nitrobacter spp. (min)1,0×1011 cfu/kg
Chất mang (dextrose) vừa đủ1 kg

Công dụng

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi chu trình Nitơ trong ao nuôi từ dạng độc sang dạng ít độc.

Giảm nồng độ khí độc NH3, NO2,… trong ao nuôi

Giảm hiện tượng tôm bị rớt cục thịt trong khi lột do yếu tố khí độc trong ao gây ra

Phòng hiện tượng tôm bị stress do yếu tố khí độc trong môi trường ao gây ra.

Khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, tấp mé do hàm lượng khí độc trong ao gây ra.

Cách dùng và liều lượng

Sử dụng trực tiếp bằng cách hòa trực tiếp 1kg với 50 lít nước sạch rồi tạt đều khắp ao nuôi vào buổi chiều tối:

Định kì 1 tuần 1 lần với liều lượng 1kg/6.000 – 8.000 m3 nước

Xử lí Ao khi nồng độ NO2 vượt ngưỡng cho phép: 3 ngày liên tục với liều lượng 1kg/3.000 m3 nước.

Khuyến cáo

Nên phối hợp thêm sản phẩm Probio Aqua để kiểm soát môi trường ao nuôi ổn định hơn.

Lưu ý

Có thể tăng liều và số lần sử dụng khi NO2 trong ao vượt nhiều lần cho phép.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả