AMPROLIUM 20S

Thành phần trong 100g chứa
Amprolium hydrochloride………………………………….20g
Sulfaquinoxaline ……………………………………………..20g
Vitamin K3……………………………………………………..0,2g
Tá dược vừa đủ…………………………………………… 100g

Chỉ định
Gia cầm, thủy cầm: điều trị bệnh cầu trùng manh tràng, cầu trùng ruột non, bệnh cầu trùng ghép nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.
Heo và gia súc khác: điều trị bệnh cầu trùng, bệnh cầu trùng ghép nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Cách dùng
Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Dùng 1 lần/ngày trong 3 ngày liên tiếp, nghỉ 2 ngày, sau đó dùng lại 2 ngày.
Liều điều trị:
Gia cầm, thủy cầm: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/1,5 – 2 lít nước
Heo và gia súc khác: 1g/15 – 20kg thể trọng
Liều phòng: bằng 1/2 liều điều trị

Loại thuốc

Thuốc trị ký sinh trùng, thuốc sát trùng