Quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản

Quy chuẩn này được Bộ NN&PTNT ban hành tại Thông tư số 03/2020 đối với sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Ký hiệu: QCVN 02-32-2 : 2020/BNNPTNT, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.
Cụ thể, Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn và mức giới hạn cho phép đối với hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng – vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Mã HS 28422.90.90).
Cụ thể, quy định giới hạn tối đa cho phép đối với hỗn hợp khoáng gồm các chỉ tiêu về: Asen (As), chì (Pb) Camidi (Cd), thủy ngân (Hg); Giới hạn tối đa cho phép đối với hỗn hợp vitamin gồm: Samonella, E.coli.
Về biện pháp công bố hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước thì các cá nhân, tổ chức dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật. Còn đối với sản phẩm nhập khẩu, cần dựa vào kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.