Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi quý khách cần hỗ trợ hay có yêu cầu.

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ văn phòng Hà Nội

Số 08 – Villas D, the Manor, P. Mỹ Đình 1,
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3787 6448/ 2217 7589

Email: vietnamvmc@gmail.com

 

Nhà máy GMP – WHO

Cụm công nghiệp Cầu Giát, thị xã Duy Tiên,
tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 022 635 51 528

Email: vmcvietnam.factory2016@gmail.com

Phòng xét nghiệm VMC Labrtory

Điện Biên, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên,
tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 036 2866 568

Email: vmcvietnamlab@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới