Trung tâm kiểm nghiệm VMC LABORATORY có nhiệm vụ kiểm tra chẩn đoán các chỉ tiêu về bệnh vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm gây bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản cá, tôm…

VMC LABORATORY có đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại: HPLC, UV – VIS, PCR… có khả năng xét nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh, các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng nước…

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng là một trong những thế mạnh của VMC Việt Nam nhằm giúp trang trại chăn nuôi phòng bệnh và có pháp tốt hơn để chăn nuôi thành công.