Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

VITAMIN K SOLUBLE

Description

The composition per 1kg
Vitamin K3 (min)…………………………..50.000 mg
Vitamin C (min)…………………………….15.000 mg
Sufficient Glucose…………………………………….1kg

Uility: Help to increase vascular stability, fast hemostasis. Supporting effective treatment of coccidiosis when combined with antibiotics, especially effective on coccidiosis and fresh blood. Increasing resistance, helping animals recover quickly.

Usage: Mixed with drinking water or food
Poultry and waterfowl: 1g / 5 – 10kg of body weight or 1g / 1 – 2 liters of water
Pigs and other cattle: 1g / 10 – 15 kg of body weight, or 2 kg / ton of feed

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả