Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

VITAMIN C 20%

REDUCES BODY TEMPERATURE

INCREASES RESISTANCE

Description

Composition

Vitamin C (min)200.000 mg
Sufficient Glucose1 kg

Indication

Reliefs stress at high temperature, reduces body temperature, prevents death caused by heat.

Prevent stress caused by high barn temperature, high farming density, farming environment changes, herd transfer or vaccination.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed.

Poultry, waterfowl: 1g/10 body weight or 1g/2 liters of drinking water.

Swine and other cattle: 1g/20kg body weight or 1kg/ton of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả