VMC Aqua Care

Chất lượng - An toàn

MULTIVITAMIX PLUS

Description

The composition in 1kg

Vitamin A (min)15.000.000 UIVitamin K3 (min)3.000 mg
Vitamin D3 (min)  2.500.000 UIVitamin B12 (min)1.5 mcg
Vitamin E (min)         4.000 UIFolic acid (min)5.000 mg
Vitamin B1 (min)     25.000 mgCalcium lactacte (min)13.000 – 15.000 mg
Vitamin B2 (min)     20.000 mgCalcium gluconate (min)20.000 mg
Vitamin C (min)        2.000mgSufficient Glucose1kg
Vitamin B6 (min)        3.000mg

Uility: increase metabolism, stimulate weight gain, increase animal productivity.

Usage: Mixed with drinking water or food, use continuously for 3-5 days.
Poultry, waterfowl: 1g / 10kg of body weight or 1g / 2 liters of water
Pigs and other cattle: 1g / 20kg of body weight or 1kg / ton of feed.

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả