Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

MEN TĂNG TRỌNG

COMPLETELY DIGEST FEED

PREVENT DIARRHEA – ELIMINATE BARN ODORS

Description

Composition

Lactobacillus acidophilus (min)5×10⁸ CFUSorbitol (min)75.000 mg
Bacillus subtilis (min) 5×10⁸ CFULysine (min)30.000 mg
Vitamin B1 (min)70.000 mgMethionine (min)40.000 mg
Vitamin B2 (min)45.000 mgSufficient Lactose1 kg

Indication

Men tăng trọng is a feed supplement comprised of beneficial bacteria, vitamins, and amino acids for animals, to help:

Stimulate appetite, digestion of feed and absorption of nutrients, promote growth rate

Prevent diarrhea, intestinal microflora dysbiosis, feed digestion disorders caused by the use of antibiotics after prevention and treatment of disease. Recover and balance beneficial intestinal microflora, enhance gastrointestinal health.

Eliminate odors and reduce toxic gases in barns.

Dosage and administration

Use regularly during the growth period.

Poultry, waterfowl: 1g/10 kg body weight or 1g/2 liters of drinking water.

Swine, cattle: 1g/20 kg body weight or mix 1kg/ton of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả