VMC Aqua Care

Chất lượng - An toàn

MAXFLOR WS

Description

The composition in 100g
Florfenicol………………………………………………….4g
Sufficient excipients …………………………………..100g
Designation
Preventing and treating respiratory and digestive tract infections:CRD, CCRD, pasteurellosis, diseases caused by Samonella, E.Coli
Usage: mixed with food, the course 5-7 days.
Poultry, waterfowl: 2g / kg feed
Pigs and other cattle: 1g/kg feed
Prevention: Use 1/2 treatment dose

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả