Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

Description

Composition

Vitamin B1(min)300 mgLysine (min)    5.000 mg
Vitamin B2 (min)200 mgMethionine (min)    2.000 mg
Vitamin B5 (min)500 mgSorbitol (min)450.000 mg
Vitamin B6 (min)250 mgArtichoke extract (min)        500 mg
Vitamin B12 (min)  10 mgSufficient solvent           1 liter

Indication

Enhance detoxification, enhance liver and kidney function.

Increase bile secretion, stimulate digestion and increase digestion of feed.

Help animals grow fast. Extend and maintain the laying cycle for poultry.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 3 – 5 days.

Poultry, waterfowl: 1ml/10 kg body weight or 1ml/2 liters of drinking water.

Swine and other cattle: 1ml/20 kg body weight or mix 1ml/ton of feed.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả