Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

ENROHEXIN 20 ORAL

TREATMENT OF CHRONIC RESPIRATORY DISEASES

Description

Composition

Enrofloxacin……………………………………………….200g

Bromhexine HCI…………………………………………..15g

Sufficient solvent………………………………………1 liter

Indication

Poultry, waterfowl: Treatment of acute and chronic respiratory infections CRD, CCRD, Infectious Coryza, ORT. Treatment of gastrointestinal diseases caused by E.coli, Salmonella.

Cattle: Treatment of acute and chronic respiratory infections, gastrointestinal diseases caused by E.coli, Salmonella, microorganisms susceptible to enrofloxacin in sheep, goat, calves.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 5 – 7 days.

Poultry, waterfowl: 1 ml/20kg body weight or 1g/4 liters of drinking water.

Cattle: 1 ml/40kg body weight or mix 1kg/2 tons of feed

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả