Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

ĐIỆN GIẢI ELECTROLYTE WS

PREVENTION OF DEHYDRATION AND STRESS

Description

Composition

Sodium (min)100.000 – 115.000 mgFerrous (min)500 – 550 mg
Potassium (min)  70.600 – 78.500 mgCopper (min)230 – 260 mg
Magnesium (min)        1.800 – 2.000 mgGlucose, lactose are sufficient               1 kg
Zinc (min)            320 – 360  mg

Indication

Điện giải – Electrolytes WS is a soluble powdered feed supplement comprised of electrolytes for animals to help:

Enhance electrolyte balance for livestock and poultry caused by diarrhea or high fever.

Prevent stress caused by adverse weather factors, vaccination, herd transfer or feed change.

Increase resistance during treatment with antibiotics.

Dosage and administration

General dosage: Animals with diarrhea or feed poisoning: 1g/1 – 2 liters of drinking water.

Prevent stress: 1g/1 – 2 liters of drinking water.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả