Animal Health

Với VMC Việt Nam Bạn Có Được Sự Tin Cậy

COLIDOX WS

TREATMENT OF DIARRHEA

COMBINED RESPIRATORY DISEASES

Description

Composition

Doxycycline hyclate ……………………………………6 g

Colistin sulfate ………………………120.000.000 IU

Excipients are sufficient………………………….100g

Indication

Treatment of diarrhea caused by Salmonella, E.coli, Balantidium Coli, causing diarrhea with gray feces, yellow greasy-looking feces, ileocecal valve inflammation in swine.

Treatment of respiratory infections caused by Mycoplasma, Actinobacillus pleuroneumoniae (APP), Pasteurella multocida, Haemophilus (Glasser’s disease) in swine.

Dosage and administration

Dissolve the product with drinking water or mix it with feed, use continuously for 5-7 days.

Treatment dose: Mix 1kg/500kg of feed or 1g/10 kg body weight, equivalent to 6mg Doxycycline and 120,000 IU Colistin/kg body weight.

 

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả