VMC Aqua Care

Chất lượng - An toàn

ANTI GUMBORO

Description

The composition in 1kg

Vitamin A (min)6.500.000 UILysine (min)3.500 mg
Vitamin B1 (min)     5.000 mgMethionine (min)2.000 mg
Vitamin B2 (min)     4.000 mgFolic acid (min)2.500mg
Vitamin B6 (min)     3.000 mgAcid citric (min)2.000mg
Vitamin C (min)     4.500 mgSorbitol (min)400mg
Vitamin K3 (min)     5.000 mgSufficient Glucose1kg

Uility: Increasing resistance, immunity, preventing and supporting the treatment of Gumboro disease

Usage: Mixed with drinking water or food
Poultry and waterfowl: 1g / 5 – 10kg of body weight or 1g / 1-2 liters of water
Pigs and other cattle: 1g / 15 – 20 kg of body weight or 1 kg / ton of feed.

Cung cấp các dịch vụ 
  • Chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên gia súc và gia cầm
  • Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật thuỷ sản.
  • Phân lập vi khuẩn – làm kháng sinh đồ
  • Xét nghiệm mẫu nước cho chăn nuôi thú y và nuôi trồng thuỷ sản
  • Tư vấn phác đồ phòng trị bệnh hiệu quả