Tuyển dụng

  • Tuyển dụng năm 2017

    Tuyển dụng năm 2017

    Để phát triển kinh doanh cho giai đoạn phát triển mới trong năm 2017, công ty VMC Việt Nam tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau: I. Các vị trí tuyển dụng 1. Trưởng phòng kinh doanh thương hiệu CEO Pharma miền Bắc: 01 người Mô tả công việc:  phụ trách các công việc của phòng kinh doanh … Đọc Thêm

  • Tuyển nhân viên KCS

    Tuyển nhân viên KCS

    Tuyển Nhân viên KCS: 01 người Mô tả công việc – Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng (KCS) bán thành phẩm, thành phẩm trong quy trình sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, phụ gia dạng bột, dạng nước dùng cho chăn nuôi – Việc kiểm tra thực hiện theo Thủ tục kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO … Đọc Thêm