TĂNG TRỨNG EGG – PLUS

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Thành phần

  Vitamin A (min): ……………………….…….  7.500.000 UI

  Vitamin D3 (min): ……………………….…. 10.000.000 UI

  Vitamin E (min): ………………………………..…  2.500 UI

  Vitamin B1 (min): ……………………..………….. 5.000 mg

  Vitamin B2 (min): ………………………..…….…  4.000 mg

  Vitamin C (min): ……………………………………… 20 mg

  Vitamin B6 (min): ………………..………..……… 1.000 mg

  Vitamin B12 (min): …………………………..……….   1 mg

  L- Lysine (min): ………………………….……….  5.000 mg

  DL- Methionine (min): ……………………….…   10.000 mg

  Folic acid (min): …………………………………  2.500 mg

  Nicotinamide (min): ………………………..……….. 15 mg

  Calcium lactacte (min –max):…….… 10.000 – 12.000 mg

  Tá dược vừa đủ: ………………………………………  1 kg

  Công dụng

  Tăng sản lượng và chất lượng trứng. Kéo dài thời gian đẻ trứng đỉnh cao, tăng tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở trên gà đẻ, vịt đẻ, cút đẻ. Tăng kích thước trứng, hạn chế hiện tượng trứng vỏ mỏng, dễ vỡ.

  Chống Stress, chống hiện tượng gia súc, gia cầm cắn mổ nhau. Rút ngắn thời gian thay lông.

  Liều lượng và cách dùng

  Hòa nước uống 1g/1 -2 lít nước sạch, dùng liên tục trong 5 – 7 ngày.

  Trộn 200g/ 250 kg thức ăn hỗn hợp.