MULTIVITAMIX PLUS

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Thành phần: Mỗi kg chứa

  Vitamin A………………………. 15.000.000 UI

  Vitamin D3……………………… 2.500.000 UI

  Vitamin E………………………………… 400 UI

  Vitamin B1…………………………. 25.000 mg

  Vitamin B2…………………………. 20.000 mg

  Vitamin C…………………………….. 2.000 mg

  Vitamin B6…………………………… 3.000 mg

  Vitamin K3…………………………… 3.000 mg

  Vitamin B12…………………………… 1.5 mcg

  Folic acid…………………………….. 2.500 mg

  Nicotinamide…………………………….. 15 mg

  Calcium lactacte……………………13.000-15.000 mg

  Calcium gluconate……………….. 20.000 mg

  Công dụng

  Tăng cường chuyển hóa, kích thích tăng trọng, tăng năng suất chăn nuôi.

  Cách dùng

  Hòa 1g/1-2 lít nước, dùng liên tục trong 3-5 ngày.