Chương trình đào tạo về Kỹ năng bán hàng

Thực hiện theo chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn hai, vào ngày 3 tháng 6  tại nhà máy GMP – WHO, Công ty VMC Việt Nam đã tổ chức buổi đào tạo cho các thành viên phòng kinh doanh VMC Animal Heath và CEO Pharma về Tư duy tích cực dành cho người làm kinh doanh và Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Phần đào tạo về Tư duy tích cực dành cho người làm kinh doanh giúp các thành viên phòng kinh doanh nâng cao nhận thức và xây dựng lối suy nghĩ tích cực trong quá trình phát triển kinh doanh để trở thành người có kết quả kinh doanh xuất sắc nhất.

 

Chương trình đào tạo về Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp đã mang lại cho tất cả các thành viên, người tham gia các kỹ năng cần thiết để tổ chức các hoạt động kinh doanh, đồng thời cung cấp thêm thông tin về cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như vị trí và vai trò quan trọng của họ trong nền kinh tế quốc gia.

 

Sau một ngày trao đổi thông tin một cách tích cực, chương trình đào tạo đã trang bị cho nhân viên của hai phòng kinh doanh không chỉ kiến ​​thức mà còn niềm tin vào sự phát triển nghề nghiệp trong thị trường kinh doanh thuốc Thú y với đầy thách thức và môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Bản tin VMC, ngày 5.6.2017

Bài Viết Liên Quan